Spoedgevallendienst

Buiten onze openingsuren kunt u bij acute situaties een beroep doen op de spoeddienst telefoonnummer: 0900-1123112.
Onder acute situaties verstaan wij nabloeding, tand eruit of pijnklachten die zeer recent ontstaan. Hieronder vindt u alvast wat u kunt doen, totdat u de spoeddienst heeft gesproken.

Nabloeding:

Spoel de mond niet en drink geen warme dranken. Probeer de bloeding te stelpen met een gaasje of een schone katoenen zakdoek met een knoop erin waarop u kunt bijten.

Blijft de wond bloeden neem dan contact op met de spoeddienst.

Tand eruit:

Wanneer u uw tand verliest, probeer deze dan terug te vinden. Pak hem op bij de kroon, niet bij de wortel. Maak de tand NIET schoon. Bewaar de tand in melk of in het eigen speeksel en ga zo spoedig mogelijk naar de spoedtandarts. Eventueel kunt u proberen zelf de tand terug te plaatsen.

In geval van een losse (nood)kroon, afgebroken tand of een vulling eruit, kunt u niet naar het spoednummer bellen. Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw eigen tandarts wanneer deze weer bereikbaar is.

Houdt u pen en papier bij de hand voor het noteren van de gegevens.