Welkom op de website van Tandheelkunde Noordwolde

Praktijk weer geopend.

 

Beste patiënt bij Tandheelkunde Noordwolde

Zoals wij al eerder telefonisch, via e-mail en diverse online kanalen berichtten, hebben wij onze praktijk sinds maandag 23 maart moeten sluiten voor reguliere mondzorg teneinde de verspreiding van COVID-19 zoveel als mogelijk tegen te gaan.

Vanaf dinsdag 28 april pakken wij onze werkzaamheden langzaamaan weer op,  zij het dat er een aantal praktische zaken zullen veranderen t.a.v. uw praktijkbezoek. Deze maatregelen dienen wellicht voor langere tijd gehandhaafd te worden:

De afspraak die we met u hebben staan, gaat vanuit onze kant door. Het beleid dat we volgen, is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Als u daarom op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren kosteloos te annuleren

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Indien u zelf liever niet de deur uitkomt i.v.m. uw gezondheid mag u ook afbellen.

In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

 • In de wachtruimte is handdesinfectie aanwezig en wij verzoeken u vriendelijk doch met klem uw handen hiermee te reinigen bij binnenkomst.
 • Tevens zult u bij de receptie een plexiglas scherm aantreffen zoals u bij o.a. de supermarkt al heeft kunnen zien.
 • U wordt verzocht zonder gezelschap naar de praktijk te komen. Mocht u onder bepaalde omstandigheden toch iemand mee willen nemen, gelieve dit eerst telefonisch met ons te overleggen.
 • Kinderen tot 12 jaar mogen vergezeld worden van 1 begeleider.
 • Wij verzoeken u uw tanden (en/of prothesen) thuis te poetsen om het spoelen in de praktijk te minimaliseren. Dit geldt ook voor het toiletgebruik.
 • Wel zullen wij u vragen met een door ons verzorgd spoelmiddel te spoelen voor aanvang van de behandeling.
 • Alle afspraken zullen ruimer worden ingepland om een volle wachtkamer te voorkomen.
 • Bij verlaten van het pand zullen wij u misschien naar een alternatieve uitgang begeleiden.
 • Wij zullen u zoals u van ons gewend bent met een glimlach, doch zónder handen schudden groeten!

In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

Tenslotte: voor patiënten met (verdenking) op COVID-19-besmetting zullen wij doorverwijzen naar het CAM (Coronacentrum Acute Mondzorg).

Wij realiseren ons dat het voor iedereen een onzekere tijd is. Voor zover mogelijk zullen we u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen rondom Corona m.b.t. de gevolgen voor uw tandartsbezoek.

 

 

Ons gehele team staat klaar voor de complete mondzorg van uw gezin!

WIJ ZIJN OOK ‘S AVONDS GEOPEND!!!

U kunt bij ons terecht voor vrijwel alle tandheelkundige disciplines:

 • algemene tandheelkunde
 • prothetiek (tandtechnisch laboratorium aan huis)
 • esthetische tandheelkunde
 • orthodontie
 • endodontie
 • implantologie
 • mondhygiëne en preventie